Pristup informacijama

Pristup informacijama

Djelatnica za pristup informacijama:

Maja Tominac,  032/554-284

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

GDPR - Politika privatnosti

 

 

 

 

 

 

Pristup informacijama

Djelatnica za pristup informacijama:

Maja Tominac,  032/554-284

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

GDPR - Politika privatnosti

 

 

 

 

 

 

Pristup informacijama

Djelatnica za pristup informacijama:

Maja Tominac,  032/554-284

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

GDPR - Politika privatnosti

 

 

 

 

 

 

Pristup informacijama

Djelatnica za pristup informacijama:

Maja Tominac,  032/554-284

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

GDPR - Politika privatnosti