Komunikacija i informacije

Kroz igru smo upoznali razne vrste komunikacije: neverbalnu ( mimika i pantomima, znakovni jezik za gluhe), verbalnu ( lijepe riječi: molim, izvoli, hvala, oprosti, pozdravi), komunikacija putem telefona i interneta, važni brojevi - 112. Istraživali smo informiranje kroz tradicijsku kulturu i nacionalnu povijest: informiranje uz pomoć "dobošara", zatim novina, do tv i interneta. Upoznali smo lik i djelo prve hrvatske novinarke Marije Jurić Zagorke.
Organizirali smo igru "Tisak"; djeca su prodavala i kupovala novine, "čitala", izrezivala slova te slagala nove riječi. Napravili smo svoje novine pod nazivom "Pčelice". Bili smo mlada ekipa "Plave vinkovačke televizije", napravili smo reportažu iz Predškole. Naglasak smo stavili na recikliranje i čuvanje okoliša, stari novinski papir i listove starih kalendara smo
iskoristili u likovnim aktivnostima. Radili smo kolaž i skulpture od papira uz minimalni dodatak drugih materijala .
Upoznali smo recikliranje u domaćinstvu, kao što je korištenje novinskog papira za čišćenje stakla.
Na kraju smo stari papir iskoristili kao lopte i kugle u sportskim aktivnostima.
Odgojiteljice: Marija Lombarović i Mateja Vučić