Radni programi

Redoviti 10-satni i 6-satni programi provode se u  tri vrtićke skupine (pčelice, leptirići i bubamare) i dvije jasličke skupine (gusjenice i pužići). Programi su usmjereni na: brigu o zdravlju, zadovoljavanje djetetovih potreba, poticanje rasta i razvoja svakog djeteta u skladu s individualnim mogućnostima. 

Svaku odgojnu skupinu vode dvije odgojiteljice koje rade na  prepoznavanju i zadovoljavanju potreba djece te poticanju njihovog razvoja.  U ostvarivanju odgojno-obrazovnog aktivnosti se usmjeravaju na stvaranju primjerene i poticajne sredine. Pod tim podrazumijevamo organizacijske, materijalne i komunikacijske uvjete za poticanje i podržavanje interesa djece te razvijanju vještina i sposobnosti u poticanju druge djece.  Sadržaji, aktivnosti i teme planiraju se uzimajući u obzir dječje interese i potrebe. Posebna pažnja pridaje se: poštivanju prava djeteta, uvažavanju individualnih razlika, stvaranju poticajnog prostorno-materijalnog okruženja, fleksibilnosti odgojno obrazovnog procesa, kvaliteti suradnje s roditeljima, suradnji sa širom društvenom zajednicom, unapređivanju odgojno-obrazovne prakse i stručnom usavršavanju djelatnika.